Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KHUTBAH JUM'AT BULAN MAULID, BIKIN JAMAAH SEDIH. TAHUN 2023

 


 

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Marilah kita bertakwa kepada allah dengan takwa yang sebenar benarnya untuk mendapat ridha dari allah swt. Shalawat serta salam kita kita hadiahkan kepada manusia paling sempurna, manusia yang rela berkurban untuk ummatnya, manusia yang rela mati demi ummatnya, dan manusia yang ketika sakaratul maut selalu ingat kepada ummatnya tiada lain ialah baginda rasulallah SAW.

BULAN INI ADALAH BULAN YANG DIMANA dianjurkan kita untuk bergembira dengan dilahirkannya seorang nabi yang mulia yang bisa membuat dunia menjadi terang dan lurus dengan ajaran yang dibawanya. Kelahirannya adalah anugrah yang terindah bagi ummat muslim di seluruh dunia, karena dengan kelahirannya wanita tidak lagi dikubur hidup hidup lahir toleransi yang tinggi diatas muka bumi ini

DOWNLOAD FILENYA DISINIDengan jasa yang di lahirkan bagi ummatnya diatas muka bumi ini, tentu kita harus berterima kasih kepada beliau, kita tidak pernah bertemu secara langsung, apalagi berbiara langsung dengan beliau, tapi kenapa kecintaan kita semua terkadang melebihi dari cinta kita kepada orang lain bahkan melebihi cinta kita dari keluarga kita sendiri

Karena ketika rasulallah SAW Masih hidup, dia sering kangen dan menyebut kita semua padahal kita tidak pernah bertemu dengan beliau tetapi kita sering disebut “kelak di akhir zaman, ada ummatku yang tidak pernah bertemu dengan ku, namun cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri”

Habib Quraisy Baharun menerangkan keutamaan Maulid Nabi yang bersumber dari Kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami

Berikut salah satu keutamaannya:

1.        Syafa'at yang didapatkan ketika memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dalam sebuah hadits dalam kitab 'Anwarul Muhammadiyah' karangan Syekh Yusuf Bin Ismail An-Nabhani.


 

 

"Barangsiapa yang memuliakan (memperingati) hari kelahiranku maka aku akan memberinya syafa'at pada hari kiamat. Dan barang siapa memberikan infaq satu dirham untuk memperingati kelahiranku, maka akan diberi pahala seperti memberikan infaq emas sebesar gunung fi sabilillah

2.      Menjadi Sahabat Abu Bakar di Surga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata:


 

 

"Barangsiapa membelanjakan satu dirham (uang emas) untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi temanku di surga.


kita memang tidak pernah bertemu dengan rasulallah namun keciintaan kita tidak pernah kurang kepada rasulallah saw. Dengan datangnya kelahiiran rasulallah saw semoga kita dijadikan ummatnya menjadi ummat yang selalu melaksanakan sunnahnya dengan kemampuan kita masing masing

jamaah jumah rahimakumullah

memperingati bulan kelahiran rasulallah adalah suatu kebaikan, karena dengan kelahiran rasulallah seluruh ummat manusia di bimbing kejalan yang lurus. Kebahagiaan dengan lahirnya rasulallah tidak hanya orang orang tertentu yang boleh berbahagia, namun pakir miskin juga harus bisa merasakan kebahagiaan tersebut dengan adanya peryaan mauled mauled di kampong kampong diharapkan para fakir miskin juga diikutsertakan dalam acara tersebut

mungkin saja para fakir miskin belum pernah merasakan makanan makanan mewah di rumah mereka, dengan perayaan maulid yang kita laksanakan, kita undang mereka, agar mereka bisa merasakan makanan makanan yang nikmat dan lezat.

Dan sejatinya rasulallah saw sering berdo’a agar di kumpulkan bersama orang-orang fakir dan miskin. Ini membuktikan rasulallah saw sangat mencintai para fakir dan miskin

tiada lain yang kita harapkan kecuali kita di kumpulkan kelak di akhirat bersama para nabi khususnya baginda rasulallah saw


yaa allah… izinkan kami duduk bersama baginda rasulallah saw kelak di surgamu karena bagi kami itulah sebaik baik nikmat yang engkau berikan kepada kami