Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TPQ, DINIYAH DARI YAYASAN ATAU MASJID

 


KEPUTUSAN KETUA TAKMIR MASJID            AL MUTAHAROH

NOMOR:....................TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS

TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN AL MUTAHARAH

JALAN PEJANGGIK NOMOR 08 SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MASA BAKTI 2020/2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA TAKMIR MASJID AL MUTAHARAH

Menimbang

:

a.

Pertama, untuk menggalakkan syiar Agama Islam dan meningkatkan kemampuan baca tulis al Qur’an anak-anak di Lingkungan tempat lembaga berada sekitarnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggungjawab kegiatan belajar mengajar Taman Pendidikan Al Qur’an dimaksud, maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat pengurus TPQ.

 

 

b.

Kedua, Bahwa Personel yang namanya tercantum pada lampiran surat Surat Keputusan dianggap mampu dan cakap diangkat sebagai Pengurus Taman Pendidikan Al Qur’an

Mengingat

:

1.

Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 

 

2.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

 

 

4.

Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama

 

 

5.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

 

 

6.

Rapat pengurus masjid al mutaharah jalan pejanggik No. 08 sakra timur kabupaten lombok timur

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

 

 

Pertama

:

 

Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, pengurus Taaman Pendidikan Al-Qur’an al mutaharah jalan pejanggik No. 08 sakra timur kabupaten lombok timur

 

:

 

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

:

 

Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan bertanggung jawab.


DOWNLOAD FILENYA DISINIDitetapkan di sakra timur

Ketua takmir masjid al mutaharah

 

Jamaluddin Khair

 

Lampiran surat keputusan

Ketua takmir masjid al mutaharah

Nomor:..................tahun:...............

Tanggal 01 Januari 2020

 

 

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS

TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN AL-MUTAHHARAH

JALAN PEJANGGIK NO. 08 SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MASA BAHKTI 2020/2025

 

NO

JABATAN

NAMA

1

2

3

I

Kepala

..................................

II

Wakil Kepala

..................................

III

Sekretaris

..................................

IV

Bendahara

..................................

V

Kepala Tata Usaha

..................................

 

Ditetapkan di sakra timur

Ketua takmir masjid al mutaharah

 

 

Jamaluddin Khair