Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inilah Hadits Palsu yang ditakuti Tgl 15 Ramadhan || Pembuat Huru HaraAssalamualaikum wr.wb
Sahabat muslimin yang dirahmati allah swt.
Minggu minggu ini kita di hadapkan dengan isu isu yang membuat hati dan jiwa kaum muslimin gemetaran dan ketakutan tentang sebuah hadits yang menceritakan tentang akan turunnya dukhan.
 dukhan ialah kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen dan sangat panas sehingga membuat bumi menjadi sangat gelap selama 40 hari 40 malam. Dan pada tgl 15 ramadhan jatuh pada hari jum’at tgl 8 mei 2020.
 yang akan terjadi huru hara tepat pada bulan ramadhan tgl 15 ramadhan tahun 2020 ini. Hadits tersebut disampaikan oleh beberapa ust yang sedang mengisi pengajian di majllis ta’limnya guna untuk mengajak jama’ah bersama sama bertaubat dan meyesali segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Inilah hadits yang disampaikan oleh beberapa ust yang membuat gempar didunia maya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh abdullah bin ma’ud yang pernah mendengar rasulallah saw bersabda.
“ bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan ramadhan, maka akan terjadi suatu huru hara pada bulan syawal semua suku akan saling berselisih pada bulan zulqa’idah pertumbahan darah terjadi pada bulan zulhijjah dan muharram, dan apa itu muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh rasulallah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabatpun bertanya, suara dahsyat apa itu ya rasul? Rasulallah pun menjawab, suara yang keras yang terjadi pada pertengahan bulan ramadhan yaitu tepatnya pada malam jum’atsuara dahsyat itu yang akan mengagetkan orang yang sedang tidur, membuat orang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya, pada malam jum’at ditahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melksanakan shalat subuh dihari jumatnya, maka masuklah kedalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplahtelinga kalianjika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah allah dengan bersujud, dan berdoa subhanal kuddus subhanal quddus, robbunal kddus, orang yang melakukan ini akan selamat, dan orang yang tidak melakukan ini akan celaka”
Hadist ini terdapat dalam kitab alfitankarya imam nu’aim biin hammad salah satu guru imam bukhari yang bersal dari marw khurasan.
Dan inilah pendapat para ulamak tentang hadits tersebut diatas.
Al-qualiy rahimahullah berkata: “hadits ini tidak memiliki dasar dari hadits yang diriwayatkan oleh perawiyang tsiqah ( terpecaya )atau jalan yang tsabit (kuat dan benar adanya).”(lihat adh-dhu’afa al-kabir III 52 )
Ibnu jauzi rahimahullah berkata:”hadits ini dipalsukan atas nama rasulallah shallalahu’alaihiwasallam” ( lihat al-maudhuat III /191 )
Syeikh al-bani rahimahulla berkata:”hadits ini palsu (maudhu’)dikeluarkan oleh nua’im bin hammad dalam kitab al-fitan .”dan beliau menyebutkan beberapa riwayat dalam masalha ini dari abu hurairah dan abin mas’ud radiyallahu anhuma (lihat sissilah al-ahadits adh-dho’ifah wa al-maudhu’ah no.6178, 6179).
Dan semoga kita semua terhindar dari segla macam mara bahaya dari berita yang tidak benar adanya.
Semoga bermanfaat..
Wassalamualaikum.wr.wb